Visie Rob Boudewijn European Affairs

Rob Boudewijn European Affairs brengt beleidsmakers in de (rijks)overheid, ondernemers en NGO's beter op de hoogte van de (actuele en toekomstige) ontwikkelingen binnen de Europese Unie. De Europeanisering van het (nationale) beleid reikt steeds verder en er is inmiddels bijna geen (beleids)terrein meer waar het effect van "Europa" niet doorwerkt. Door een beter inzicht in en een goede kennis van de Europese context, kunnen beleidsmakers, ondernemers en NGO's effectiever opereren in de EU en hun resultaten optimaliseren!

Relaties - Voortgezet onderwijs


Het Europa-instituut.nl werkt(e) o.a. voor de volgende scholen vanuit de visie dat Europakunde een onmisbaar onderdeel van het curriculum dient te zijn. Leren, leven en werken is voor de nieuwe generatie Europeanen binnen de EU immers per definitie grenzeloos geworden.

www.charlemagnecollege.nl
www.hofstadcollege.nl
www.rsgnov.nl
www.rsgslingerboslevant.nl
www.rsgtrompmeesters.nl
www.wiringherlant.nl
www.dewillem.nl